üksteist samuraid

kaksteist ümarlaua rüütlit

kolmteist jääb vahele

Basho paisumine